Kompozyty

Wyciskarki

Wyciskarki dwu i trzy komponentowe do materiałów o średniej i dużej lepkości

 

Urządzenie to zostało zaprojektowanie do aplikacji mteriałów o średniej i wysokiej lepkości takich jak: szpachle poliestrowe, uszczelniacze, silikony, smary, kleje i innych materiałów o podobnych właściwościach. Pompowanie i mieszanie substancji o takich właściwościach fizyko-chemicznych, wymaga zastosowania specjalnych sprawdzonych technologi.

 

Dla idealnych efektów urządzenie zostało wyposażone w obsługiwaną pneumatycznie płytę, która wywiera nacisk na materiał w zbiorniku (poj. 200l) co zapobiega utwardzaniu powierzchniowej warstwy materiału oraz gwarantuje pobranie takiej samej ilości materiału przy każdym skoku pompy. Dwa cylindry pneumatyczne zapewniają łatwą regulację pracy pompy. Możliwe jest uwolnienie powietrza ze zbiornika materiału oraz doprowadzenie powietrza do tego zbiornika w celu zmniejszenia ciśnienia wywieranego przez płytę. Dla odgazowania i sprawdzenia funkcji urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w system recyrkulacji katalizatora.

Urządzenia serii IPP-8000 posiadają pneumatyczną pompę tłokową zarówno dla żywicy jak i katalizatora. Pompa katalizatora, skonstruowana ze stali nierdzewnej, jest zsynchronizowana z wałem pompy żywicy dla precyzyjnego dostarczania utwardzacza. Pompa katalizatora zawiera manometr, zawór bezpieczeństwa oraz obieg powrotny. W celu łatwej regulacji ilości dostarczanego katalizatora zainstalowano regulator skoku pompy katalizatora. Katalizator jest pobierany z oryginalnych pojemników.

W ofercie znajdziemy również małe, naścienne urządzenia do aplikacji klejów, środków rozdzielających i smarnych.

Serwis

Serwis i części zamienne

Zajmujemy się również serwisem gwarancyjnym, pogwarancyjnym oraz dystrybucją części zamiennych do wszystkich oferowanych przez nas narzędzi i urządzeń.